admin

admin

Từ thanh niên bơm xe đạp dưới chân cầu chữ Y một lần bơm là 500 đồng, sau bao năm cố gắng vươn lên thành TRADER hàng đầu VIỆt NAM vói tỷ lệ win cao, với số vốn ban đầu 20.000$ anh đã đem về số nợ 2 tỷ cho gia đình.

No Content Available